Fællesforsikring

Haveselskabet Aablink har en kollektiv forsikringsaftale med Tryg, som havemedlemmer kan blive en del af, ved at kontakte formand på formand@haveselskabetaablink.dk

Forsikringsbetingelserne kan findes længere nede på siden.

Forsikringsaftalen formidles af bestyrelsen, hvorfor al kontakt til forsikringsselskabet sker herigennem.

Forsikringsperioden løber fra d. 1. Maj – 31. April hvert år, hvorfor der betales for et helt år hvert år til d. 1. Maj.

Forsikringspræmien er for året 2022 på kr. 1.329,00.

Ønsker et havemedlem at blive medlem eller udmeldt af forsikringen inden for denne periode, overgår evt. overskud af forsikringspræmie til foreningens forsikringskonto.

Der gøres opmærksom på at forsikringsaftalen er tilknyttet de forskellige havenumre, hvorfor forsikringen følger haven ved f.eks. havesalg.

Medlemmer af fællesforsikringen overfører præmien til forsikringskontoen, hvorefter haveforeningen betaler summen til forsikringsselskabet. Evt. forsikringsbonus samt overskud, der opstår pga. ind og udmeldelse midt i perioden, fordeles blandt forsikringsmedlemmerne i næste forsikrings år. I praksis nedsættes det enkelte havemedlems forsikringspræmie for året efter.

Er uheldet ude og skal du gøre brug af din forsikringsaftale, udfyldes nedenstående skadesanmeldelse efter bedste evne og sendes til formand@haveselskabetaablink.dk

Bestyrelsen vil straks herefter kontakte vores assurandør ved Tryg for at få sagen behandlet så hurtigt som muligt.

Skadesanmeldelse

Forsikringsbetingelser