Vandlukning

Vejret er blevet koldere og bladende er faldet af træerne. Det betyder jo desværre at det er tid til at lukke vandet i foreningen inden frosten kommer og gør det for os.

Vandet vil, efter planen, blive lukket d. 7. november 2023
Du behøver ikke at være i haven når bestyrelsen lukker for vandet, men husk at sikre at dine haner åbnes herefter for at beskytte mod frostsprængninger.

Dette gælder også for dem der ikke har indendørs vand!

Hæk højde check

Eftersom det blev godkendt til generalforsamling i foråret 2023 at øge hækkehøjden til 180 cm, har bestyrelsen ikke været rundt for at tjekke hækkehøjde i år.

Dette bliver derimod gjort lørdag d. 3. februar 2024.

Så husk at få tjekket din hæk og få den klippet ned, hvis den er for høj.

Folkeregisteradresse

Hvis du flytter og skifter adresse så husk at meddele det til os. Hvis bestyrelsen skal i kontakt med dig via brev vil denne blive sendt til din registrerede adresse og der er desværre ingen mulighed for at se om den er rigtig.

Hvis du er i tvivl om bestyrelsen har din nyeste adresse, så skriv eller ring endelig til bestyrelsen så den kan blive tjekket.

    Ukrudt og ukrudtsbrændere

    Bestyrelsen har bemærket at der er rigtigt meget ukrudt i midten af vejen mellem haverne. Dette stykke er også jeres ansvar at holde frit for ukrudt og huller. Fra under hækken til midt på vejen.

    Til dem der har en hjørnegrund, gælder denne regel også for hovedvejene.

    Og der må IKKE bruges ukrudtsbrændere. Disse er til stor brandfare når de bruges så tæt på vores hække. Dette er desværre også oplevet før i andre kolonihaver.