Hækkeklip

Som altid kommer der container i weekenden til hækkeaffald denne gang er det den 2. og 3. september. 

Denne weekend må man klippe til kl 16. 

Bestyrelsen vil dog prøve noget nyt i år, så vi giver dispensation i weekenden den 26. og 27. august til også at må klippe til kl 16.  

Jord under hækken

Bestyrelsen har igen i år lagt mærke til de mange blotlagte rødder under hækkene. 

Det skal vi have lavet om på i år. 

Vi har i år modtaget et gratis læs jord, som er at finde for enden af vej 3.  

Dette kan I frit hente et par trillebør-fulde af, så vi kan bibeholde en flot hæk.  

Huller i vejen

Desværre må vi konstatere at vores veje ikke er helt pæne, flere steder er der store og dybe huller. 

Alle bedes derfor fylde asfalt i disse huller og gerne med en lille top på. 

Det er sidevejene, hovedgaden, vej 0 og langs åen.  

Asfalten er at finde ved siden af jorden for enden af vej 3. Husk at være opmærksom på om det er jord eller asfalt du tager.