Hækkeklip

Så er tiden inde til at vi skal klippe hækken.

I weekenden den 24. og 25. juni vil der blive opstillet container ved fælleshuset. Disse er til hækkeaffald i tidsrummet 8:30-17 begge dage.

Vi giver i den anledning dispensation til at man må klippe hæk både 24. og 25. juni til kl. 16.

Bestyrelsen vil den 26. juni gå rundt og tjekke om alle har fået klippet hæk. Man behøver ikke være i haven denne dag.

Spindemøl

Spindene er igen ved at overtage vores hække.

Vi skal derfor bede alle om at fjerne nettene med laverne i.

Dette kan gøres på flere måder:

Metode 1.

Man kan sprøjte med:

  • Vand
  • 1/2 dl. Brunsæbe
  • 1/2 dl. Husholdning sprit.

Vælger du/i denne metode skal i huske at der skal laves et hul på nettet.

Metode 2.

Tag en handske på og pluk nettene ud.

Husk at mase laverne!

Metode 3.

Man kan også bruge en kost/løvsamler eller rive til at børste dem af.

Bestyrelsen vil ved næste havesyn, i juli, kigge efter dette er blevet gjort.