Afhentning af hækplanter

De bestilte hækplanter bliver leveret torsdag d. 27. oktober og skal afhentes ved fælleshuset samme dag. Hækplanter der ikke afhentes vil opkræves ved det pågældende havemedlem.

Der vil komme besked på Facebook denne dag, når planterne er klar til afhentning.

Når den nye hækplante skal sættes i jorden, graves et ca. 30 cm. Dybt hul, løsn jorden i bunden, sæt planten ned i hullet som fyldes op md 1/3 del jord, og vand op til kanten. Når vandet er sunket, fyldes hullet op med jord og jorden trædes til om planten.

God fornøjelse!

Vandlukning

Vandet lukkes mandag d. 7. november kl. 12.00.

Herefter er det vigtigt, at alle vandhaner åbnes inden der kommer frost. Dette for at tømme rørene for vand og dermed undgå frostsprængninger. Sørg også for at tømme toilet for vand, hvis der er risiko for at det kan frostsprænge.

Bemærk at hanerne skal forblive åbne i vinterhalvåret, indtil vandet igen åbnes til foråret. Har du en palletank, som du ønsker at fylde op, inden vandet lukkes?

Så kontakt foreningens kasserer. Der opkræves samme takst som ved opfyldning af havebassiner. Der tages forbehold for ændringer af vandlukning i forhold til vejrudsigten.

Generalforsamling

Datoen for den ordinære generalforsamling er sat til lørdag den 11. februar 2023 kl. 13.00.

Sæt derfor et stort kryds i kalenderen, så vi sammen kan mødes, og hvor du har mulighed for at være med til at sætte dit præg på foreningens vedtægter, ordensreglement m.m.

Forslag modtages med stor glæde inden d. 11. januar 2023 på formand@haveselskabetaablink.dk.

Herefter vil der blive udsendt en officiel indkaldelse med sted, dagsorden, regnskab, budget og forslag.