Bestyrelsen

Bestyrelsen takker for en god generalforsamling, hvor bestyrelsen for 2022 blev valgt. Bestyrelsen består i år af:
Formand: Ditte, Kasserer: Tanja, Næstformand: Henriette, bestyrelsesmedlemmer: Heidi, Anne Mette, Michael og John. Vores to suppleanter er Tina og Benjamin.

Bestyrelsen har fordelt ansvarsområder og opgaver, hvilket fremgår på hjemmesiden. Alle i bestyrelsen deles nu om de administrative opgaver, der er derfor oprettet flere nye mailadresser og der er desuden indkøbt chromebooks, som kan lånes af bestyrelsesmedlemmer, så alle bestyrelsesmedlemmer har adgang til de fornødne redskaber til drift af vores forening.

Vandåbning lørdag d. 2. april kl. 10.00

Foråret kommer snart, men den 2. april bliver det for alvor forår i Haveselskabet Aablink igen, når vi åbner for vandet og dermed også for sæsonen 2022. Det er vigtigt, at du er i haven denne dag og har sørget for at lukke alle haner inden vandet åbnes. Hvis du eller en repræsentant ikke er i haven denne dag, vil der ifalde et gebyr på 500 kr. jf. ordensreglementet. Spørg evt. din nabo om vedkommende kan hjælpe dig, hvis du er forhindret. Det er foreningens næstformand, Henriette der vil stå for dette arrangement. Hun vil sammen med bestyrelsesmedlem John lave et program for denne dag, som udsendes senere.

Der inviteres til en omgang hygge med rundstykker og kaffe fra kl. 9.00 i fælleshuset.

Hjemmeside

Som nævnt på generalforsamlingen er der blevet lavet en ny hjemmeside. Det er vores nye
bestyrelsesmedlem, Anne Mette, der har stået for dette. Hjemmesiden indeholder samme
informationer som den tidligere, men den er meget mere brugervenlig både på pc og på mobil. Siden vil løbende blive opdateret, her kan det allerede nu nævnes, at kontaktinformationer og ansvarsområder i bestyrelsen er opdateret.